toziht

بازدید استاندار از بانک خون

استاندار اصفهان در شامگاه پنج شنبه ۱۷ خرداد از بانک خون اصفهان بازدبد کرد.