toziht

ثابت بودن عوارض پرداختی اتباع افاغنه

به گزارش پایگاه خبری دیدبان فردا ، معین رئیس شورای شهر گفت: عوارض پرداختی اتباع افاغنه از طرف استانداری مشخص میشود که امسال هیچگونه تغییری نکرده است.
آخوندی: عوارض پرداختی از سوی افاغنه سالانه حدود ۳ میلیارد تومان میباشد و حد متوسط آن حدود ده هزار خانوار میشود که با فرض وجود ۵ نفر در هر خانواده قانونا ۵۰ هزار نفر کارت اقامت را دریافت کردند.
این مبلع کامل به شهرداری واریز شده وحدود ۳۰ درصد این مبلغ به استانداری پرداخت میشود.
و اینکه چه تعداد مهاجر افغانی در استان داریم با رقمهای خیلی متفاوتی مواجه هستیم چرا که بسیاری از آنان بصورت غیر مجاز در استان میباشند.

محمد شریعتی نیا گفت: شهروندان عزیز آگاه باشند شهرداری را مکلف کرده ایم در مناطق ۱۵ گانه در هر منطقه حداقل یک پروژه_محرک_توسعه و یک پروژه_شاخص داشته باشند.

?یکی از برنامه های بودجه امسال تاکید بر در آمدزایی شهرداران مناطق است بدون این‌که بر اقشار کم درآمد فشاری وارد شود.

?همه ما رکود اقتصادی، بیکاری و… را درک می‌کنیم که زندگی بسیاری از مردم را فلج کرده است، به همین دلیل لوایح و طرح هایی که فشار اقتصادی بر مردم وارد میکند را تصویب نکرده ایم.

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای شهر اصفهان با بیان اینکه با وجود سادگی مدل تعالی سازمانی، پیاده‌سازی آن مشکلاتی را در برخواهد داشت، افزود: برای رفع این مشکلات نیازمند همکاری معاونان و مدیران بخشهای مختلف هستیم.

?️وی تاکید کرد: با ایجاد چارچوب اصولی مشخص در سازمان در صورت تغییر مدیران می‌توان مانع برخوردهای سلیقهای مدیران و تغییر فرایندها بعد از تغییرات شد.
?در صورتی که بخواهیم یک حکمرانی_خوب در حوزه شهری تحقق پیدا کند لازمه آن توسعه و ایجاد شفافیت در کلیه امور، رکن های تصمیم گیری و تصمیم سازی هم در حوزه مدیریت اجرایی و عملیاتی و هم در حوزه نظارت شهری است.

?امروزه دستانی در کار است که انتقادات را صرفا در حوزه مدیریت شهری با روش های نادرست و ناشیانه به منظور خدشه دار کردن مجموعه مدیریت شهری مطرح نمایند.

?ایجاد جنگ_روانی و برجسته کردن نقاط ضعف در برخی موارد ریشه در از دست دادن پایگاه های قدرت و ثروت از سوی برخی از افراد پشت پرده را دارد و در این مسیر این افراد اهداف خود را دنبال می کنند که از جمله آن ها اهداف زیر است:
-نخستین هدف آن ها بازگرداندن آرامش به نیروهای خود و کمپ شکست خورده و حفظ انسجام درونی، تلاش برای ناامید کردن مردم از رایی که به مدیریت شهری کنونی داده اند و محروم ساختن آن ها از پشتیبانی رای دهندگانشان، تلاش برای ایجاد شکاف میان نسل قدیم و جدید مدیریت شهری و ایجاد بی اعتمادی بین آن ها امروز شاهد حجم انتقادات بدون سند و پشتوانه علمی در دور جدید مدیریت شهری هستیم بدون در نظر گرفتن آنچه که شهردار اصفهان تحویل گرفته است.