toziht

شور و نشاط در میدان امام حسین

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان با شعار “استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا” با حضور جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد : اداره آموزش و پرورش استان اصفهان امسال باتمام توان و ظرفیت خود در مراسم ۱۳ آبان شرکت کرده است.

وی افزود:با وجود تحریم ها و مشکلاتی که آمریکا برای کشور ایجاد کرده نتوانسته است مانع پیشرفت ملت و کشور ایران شود.

اعتدادی با بیان اینکه تبیین جنایت های آمریکا به دانش آموزان یک کار فرهنگی است گفت: باید اقدامات و فعالیتهای بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا دانش آموزان از دلایل شرکت در این راهپیمایی آگاه شوند.

سرویس خبر