toziht

مردی از مردان خمینی

۱- دلبسته اسلام با شرکت در کلاسهای آیت الله طالقانی و شهید مطهری
۲- علم آموزی که منجربه اخذ رتبه۱۵دانشکده فنی تهران. فارغ التحصیلی ممتاز و گرفتن بورسیه از دانشگاه تگزاس و برکلی امریکا
۳- واقف به فعالیت تشکیلاتی با شرکت در انجمن اسلامی دانشجویان و راه اندازی آن در امریکا برای دانشجویان ایرانی
۴ – حساسیت نسبت به مسائل سیاسی با شرکت در اعتراضات دانشجویی درسفر نیکسون به تهران ودر مقابل سازمان ملل و کاخ سفید
۵ – تحلیل درست موضوعات جهان اسلام و عزیمت به مصر و لبنان برای مبارزه بااستکبار
۶ – حضور بموقع در بزنگاه‌های خط مقدم نظیر همکاری با امام موسی صدر در بعد علمی و نظامی و ورود به ایران و شرکت فعال در حوزه سیاسی ، آموزشی ، نظامی
۷ – حساسیت به یکپارچگی ایران درمقابله با تجزیه گران در کردستان
۸ – پذیرش مسئولیت در عرصه اجرایی و قانونگذاری
۹ – با شناخت دقیق از وضعیت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران راه اندازی ستاد جنگهای نا منظم
۱۰ – ابتکار عمل در مواجه با دشمن بعثی عراق در پیشگیری از سقوط اهواز و دفاع از سوسنکرد
۱۱ – دلمشغولی به هنر در موضوع نقاشی و دلنوشته های عرفانی
۱۲ – پایبندی به اصول اخلاقی خصوصا اصل رحماء بینهم
و سرانجام این عارف ِ عالمِ سلحشورِ فروتنِ که مصداقی ولو کوچک از آیه شریفه « وهاجرو وجاهدو باموالهم و انفسهم …» با ویژه گیهای که گذشت در سی و یکم خرداد شصت و یک عروس شهادت را در آغوش گرفت.
دکتر مصطفی چمران.