toziht

۴۶۸ نفربرای ۵ صندلی

در مجموع، ۴۶۸ داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان ثبت نام کردند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، در روز پایانی نام نویسی داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در مجموع در روز هفتم ۱۹۳ داوطلب در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان با مراجعه به فرمانداری اصفهان و همچنین وزارت کشور، ثبت نام خود را نهایی کردند که از این تعداد، ۱۶۶ داوطلب آقا و ۲۷ داوطلب خانم هستند.

گفتنی است، در مجموع هفت روز نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم، ۴۶۸ داوطلب در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان موفق به ثبت نام شدند که از این تعداد، ۳۹۷ داوطلب آقا و ۷۱ داوطلب خانم هستند.

سرویس خبر