حماسه روز قدس

استاندار اصفهان در حاشیه مراسم راهپیمایی عظیم روز قدس گفت:پیام روز قدس تنفر از رژیم غاصب صهیونیستی و مبارزه بی امان با استکبار جهانی و…